Glad sommar!

Foto: Robande, Gångväg i trä i Ryaskogen, Göteborg 2011

Kära läsare, Nu tar vi på bloggen Digitalt först sommarlov. Det har varit ett första halvår präglat av många aktiviteter, intressanta möten och framgångsrika samarbeten. Vi har tagit viktiga kliv framåt i digitaliseringen av offentlig förvaltning. Vi kan konstatera att det pågår ett intensivt arbete i statliga myndigheter, kommuner och landsting att utveckla verksamheter med …

Nytt eGovernment factsheet har publicerats

EU-kommissionen har publicerat sin årliga uppdatering av EU:s eGov factsheet. Rapporten sammanställer fakta och siffror om nuläget i europeisk e-förvaltning, bl.a. de viktigaste strategiska riktningarna, finansieringsmekanismerna och resultaten inom e-förvaltning sedan föregående år.

Save the date!

Foto: Rob Brewer, Yes, but what time is it?

27 juni är den sista dagen för att lämna synpunkter på remissen avseende delbetänkandet ”digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23)