Digitalt först-bloggen säger tack och farväl för nu!

Foto: Arild Vågen

Regeringen och Sverige har fått en ny förvaltningspolitisk aktör som kommer att driva på digitaliseringen i offentlig sektor. Den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) med säte i Sundsvall invigdes 3 september. Enheten för digital förvaltning finns samtidigt kvar på Finansdepartementet och fortsätter arbeta med övergripande frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning. Men vi som arbetar på enheten ser nu också fram emot att få att samarbeta med DIGG!

Enheten för digital förvaltning säger tack och på återseende till E-legitimationsnämnden

Foto: Bonnie Kittle

Foto: Bonnie Kittle

Det är dags att säga tack och på återseende till E-legitimationsnämnden. Myndigheten har sedan januari 2011 haft regeringens uppdrag att stödja och samordna den offentliga sektorns behov av e-legitimation och e-underskrift i digitala tjänster. Från den 1 september övergår verksamheten till den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och nämnden avvecklas som egen myndighet. Personalen följer med till DIGG och återfinns på huvudkontoret i Sundsvall eller i de nya lokalerna på Torsgatan i Stockholm.

Anna Eriksson blir GD på Myndigheten för digital förvaltning och myndighetens instruktion och regleringsbrev är nu också beslutade

Den 5 juli utsåg regeringen Anna Eriksson, som för närvarande är utvecklingsdirektör på Lantmäteriet, till generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning. Hon kommer tillträda den 1 september. Samma dag beslutade regeringen även om myndighetens instruktion och regleringsbrev och nödvändiga följdändringar i bl.a. ett flertal befintliga förordningar i anledning av bildandet av den nya myndigheten.