eSam-myndigheterna diskuterar behovsdriven utveckling

Förra veckan höll E-samverkansprogrammet (eSam) ett öppet forum på temat behovsdriven utveckling . Ett fyrtiotal engagerade deltagare från olika myndigheter slöt upp hos Ekonomistyrningsverket som stod värd för evenemanget. Pia Rydqvist från Pensionsmyndigheten delade med sig av fem generella insikter om hur användare ser på myndigheters digitala tjänster:

  • Svårt att veta vem som gör vad
  • Kunden blir sin egen projektledare
  • Det är omöjligt att lära sig ”myndighetska”
  • Kunden får agera kurir
  • Får veta först i efterhand att man gjort fel

Läs mer på eSam:s webbplats.