Årlig rapport om läget för europeisk e-förvaltning

Igår publicerade EU-kommissionen sin årliga rapport om läget i europeisk e-förvaltning – eGovernment Benchmark Report 2017. Mätningen, som baseras på en ny metodik sedan 2016, visar på att många länder gör framsteg. Bland de fem topprankade länderna finns: Malta, Danmark, Sverige, Estland och Norge. Sverige får i synnerhet höga poäng på indikatorer som avser användarcentrering och gränsöverskridande digitala tjänster men kan fortsatt förbättra digital transparens och öppenhet i förvaltningen.

Läs hela rapporten och en förklaring av de indikatorer som ingår i mätningen på EU-kommissionens webbplats.