Att navigera i förändring

Foto: Nicklas Rangne

Foto: Nicklas Rangne

Vi lever i ett samhälle som präglas av snabb förändring på många områden. Inte minst den ökade digitaliseringen ställer den offentliga förvaltningen inför både nya möjligheter och utmaningar, som kräver en hög grad av nytänkande och anpassningsförmåga.

Serverat

Serverat är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och SKL. Syftet är att förenkla företagande genom digitala tjänster och samtidigt underlätta för kommuner att arbeta med digitaliseringens möjligheter. Serverat bygger förutsättningar för ett långsiktigt förenklings- och digitaliseringsarbete.

Kundcentrerad digitalisering

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

För drygt fyra år sedan, i samband med att jag fick uppdraget att ta reda på varför Arbetsförmedlingens förtroende var så lågt och hur myndigheten skulle kunna stärka förtroendet, kom jag i kontakt med Servicedesign, eller kunddriven verksamhetsutveckling. Kunddriven verksamhetsutveckling lyfts allt oftare fram som en framgångsfaktor som har visat sig utgöra ett effektivt verktyg för att förbättra kundupplevelsen.