En europeisk ministerdeklaration om digitalisering av offentlig sektor

Estlands entreprenörskaps- och it-minister Urve Palo signerar deklarationen (Foto: Arbon Urb)

Den 6 oktober 2017 antogs Tallinndeklarationen på ett ministermöte i Estland av ministrar ansvariga för digitalisering av offentlig sektor i EU och EFTA. Deklarationen består av ett antal prioriteringar som ska vägleda arbetet den kommande femårsperioden (2018-2022) och är en förlängning av EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020.

Ministermötet i Tallinn om digitalisering i offentlig sektor

Foto: Evgeni Nikolaevski (EU2017EE)

Foto: Evgeni Nikolaevski (EU2017EE)

Fredagen den 6 oktober träffas ministrar ansvariga för digitalisering av den offentliga sektorn i EU och EFTA-länderna. På konferensen kommer ministrarna diskutera frågor på området och signera en deklaration. Syftet med ministerdeklarationen är att snabba på den digitala utvecklingen i offentlig sektor och att tydliggöra att individens behov ska stå i centrum för denna utveckling.