Glad sommar!

Foto: Robande, Gångväg i trä i Ryaskogen, Göteborg 2011

Kära läsare, Nu tar vi på bloggen Digitalt först sommarlov. Det har varit ett första halvår präglat av många aktiviteter, intressanta möten och framgångsrika samarbeten. Vi har tagit viktiga kliv framåt i digitaliseringen av offentlig förvaltning. Vi kan konstatera att det pågår ett intensivt arbete i statliga myndigheter, kommuner och landsting att utveckla verksamheter med …

Sommarhälsning

Foto: Folio Images

Kära läsare, Nu tar vi på bloggen Digitalt först sommarlov. Vi kommer tillbaka igen i mitten av augusti med nya spännande inlägg. Jag vill tacka alla er läsare och följare för den här terminen och hoppas att ni fått en inblick i det arbete som pågår inom digitaliseringen av offentlig sektor. Jag vill också tacka alla …