Glad sommar!

Foto: Robande, Gångväg i trä i Ryaskogen, Göteborg 2011

Kära läsare, Nu tar vi på bloggen Digitalt först sommarlov. Det har varit ett första halvår präglat av många aktiviteter, intressanta möten och framgångsrika samarbeten. Vi har tagit viktiga kliv framåt i digitaliseringen av offentlig förvaltning. Vi kan konstatera att det pågår ett intensivt arbete i statliga myndigheter, kommuner och landsting att utveckla verksamheter med …

Sommarhälsning

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Kära läsare, Nu tar vi på bloggen Digitalt först sommarlov. Vi kommer tillbaka igen i mitten av augusti med nya spännande inlägg. Jag vill tacka alla er läsare och följare för den här terminen och hoppas att ni fått en inblick i det arbete som pågår inom digitaliseringen av offentlig sektor. Jag vill också tacka alla …

Ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige

Digitalisering är en prioriterad fråga för regeringen. Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering verkar det finnas outnyttjad potential inom offentlig sektor. Därför har regeringen beslutat om ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige för åren 2016 – 2018. Programmet heter Digitalt först. Här kan du läsa mer …