Förslag om en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

Finansdepartementet har nyligen remitterat en departementspromemoria med förslag till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv genom en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslaget innebär bl.a. att tydligare krav kommer att ställas på hur webbplatser och mobila applikationer inom offentlig sektor ska vara utformade för att bli mer tillgängliga för framför allt personer med funktionsvariation.

Material från informationsmöte om webbtillgänglighetsdirektivet

Onsdagen den 25 januari träffades en rad intresseorganisationer på Finansdepartementet i Stockholm för att delta på ett informationsmöte om det nya webbtillgänglighetsdirektivet. Några av de organisationer som fanns på plats under informationsmötet var: Handikappförbunden, Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Synskadades Riksförbund, Unga hörselskadade, Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, Riksförbundet DHB och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.