Hack for Sweden 2018

Foto: Stefan Lundaahl

För femte året i rad arrangeras tävlingen Hack for Sweden med stöd av regeringen. Årets evenemang leds av Arbetsförmedlingen i samverkan med Vinnova, Tillväxtverket, Riksarkivet, Upphandlingsmyndigheten, Internetstiftelsen och SCB.

Digigov 5-6 december

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Digigov 2017

Nu har det gått snart ett halvår sedan vi samlade svenska förändringsledare till ett öppet rådslag på Digigov 2016. Vi planerar nu årets råd och konferens och det känns som ett bra tillfälle att blicka tillbaka samtidigt som ser framåt mot Digigov 2017 och nästa öppna råd, som går av stapeln den 5-6 december. Planera in dessa datum redan nu och håll ögonen öppna efter inbjudan som dyker upp inom kort!