Uppdrag att verka för Digitalt först – för ett smartare Sverige

Christina Henryson och Annelie Roswall Ljunggren

I början av året fick ett antal myndigheter i uppdrag att vara så kallade utvecklingsmyndigheter fram till 2018. Uppdragen går ut på att göra det enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag i processer där flera myndigheter och kommun är involverade. Uppdragen ska främja innovativa digitala lösningar för ”en väg in” och friktionsfria processer, exempelvis genom standardisering och tillgängliggörande av information. Den 22 augusti samlades ett fyrtiotal personer på Näringsdepartementet för att berätta om myndigheternas strategier för uppdragen och för att få återkoppling.

Tre snabba frågor till Ardalan Shekarabi

I onsdags den 25 maj 2016 presenterade Stefan Löfvén att civilminister Ardalan Shekarabi blir ansvarig minister för digitalisering av det offentliga Sverige. Det innebär att förvaltningspolitiken och utvecklingsfrågorna inom digitalisering samlas i samma portfölj. Vi som enhet får inte bara ett nytt statsråd utan kommer också att tillhöra Finansdepartementet. Vi ser fram emot fortsättningen! Vi …

Tillsammans driver vi utvecklingen i en tydlig riktning

Den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige drivs av ett stort antal aktörer i samverkan. För att få genomslagskraft för de insatser som genomförs och planeras har en nära dialog hållits med bland andra Ekonomistyrningsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansprogrammet eSam. Under hösten 2015 och våren 2016 har vi mötts för att diskutera vilka …