Råd för digitalisering av det offentliga Sverige – denna gång om öppna data

Foto: Elima Mwinyipembe, Näringsdepartementet

Regeringen bildade under hösten 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Det är en rådgivande grupp med uppgift att bistå regeringen i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Genom rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra programmet Digitalt först. I tisdags, den 3 maj, höll rådet sitt tredje möte – denna …