Bättre juridiska förutsättningar för myndigheters digitala service och samverkan

Möte

Lagar och förordningar är grunden till ett rättssäkert samhälle, samtidigt som de måste vara förenliga med den snabba utveckling som sker inom digital förvaltning. Lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Många myndigheter, kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder för utvecklingen.

Ökad användning av Mina meddelanden

Foto: Mina meddelanden

Säker digital myndighetspost via Mina meddelanden innebär vid hög anslutningsgrad stor nytta för både avsändare och mottagare. I nuläget är anslutningstakten till Mina meddelanden för långsam utifrån uppsatta mål. Det gäller avsändande myndig­heter såväl som mottagare i form av privatpersoner och företag. Mina meddelanden är exempel på en tjänst där statliga och kommunala myndigheter samverkar …