Deladigitalt.se – en samverkanssajt för offentlig sektor

Tänk så många gånger du varit på ett bra möte, en konferens eller nätverksträff och hört något bra som du tänkt att – Det här borde fler ta del av!

Tänk så ofta du ställts inför en uppgift och tänkt att – Det här borde ju andra redan ha gjort eller vilja delta i att ta fram!

Inom offentlig sektor finns en enorm kompetens och erfarenhet som vi bättre skulle kunna ta till vara genom att samverka på olika sätt. Men fram tills nu har det varit svårt att få grepp om vad som faktiskt pågår ”där ute” och vilka individer och organisationer som är intresserade av att samverka.

Nu finns www.deladigitalt.se – en samverkanssajt för offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom sajten som vänder sig brett till hela offentlig sektor. Sedan lanseringen i november 2016 har över 4000 personer inom myndigheter, kommuner, landsting, högskola, kommunalförbund och olika offentliga samverkansorganisationer hittat till sajten.

På Dela Digitalt råder nu stor aktivitet med att dela med sig av erfarenheter, både halvfärdiga och färdiga resultat, ställa frågor och söka samverkan kring olika områden. 2000 dokument som delats av någon laddas hem varje månad för inspiration och återanvändning. Det ger nytta det!

Inom offentlig sektor finns en unik möjlighet att dela med sig och samverka, vi har ju ingen konkurrenssituation som på den privata marknaden. Ur ett invånare- och skattebetalarperspektiv skulle jag vilja påstå att vi har en skyldighet att samverka betydligt mycket mer än vad vi gör idag.

För att det är smart helt enkelt!

Det är inte effektivt att uppfinna hjulet gång på gång. Det är inte rimligt att varje offentlig aktör ska ha kompetens inom alla områden. Det är förstås inte försvarbart att våra organisatoriska gränser driver onödigt höga utvecklingskostnader.

Jag tror vi alla är eniga om att ”not invented here”-tänkande är historia. Vi är ju knappast så unika som vi ofta har en tendens att tro, utan många utmaningar vi har är desamma, oavsett uppdrag eller organisation. Jag upplever att vi ofta pratar om att vi behöver dela med oss av goda exempel – och nu finns möjligheten.

www.deladigitalt.se är flera saker. En annonsplats där man enkelt kan ”posta” vad man håller på med, eftersöka input till specifika frågor och dela med sig av framtagna metoder och resultat. Genom att använda fria taggar, alltså nyckelord, kan man skapa ännu bättre sökbarhet.

Ett belysande exempel av nyttan med att dela med sig är när Mölndals Stad delade med sig av sitt arbete med en digital strategi. Dokumentet har laddats ner över 150 gånger och om vi räknar med att kanske 100 av dessa personer kan återanvända bara 20 % av innehållet så har offentlig sektor sparat drygt 12 MSEK i minskad arbetsinsats och konsultkostnader.

Dela Digitalt är också en ”datingsajt” där vi kan hitta andra med samma intresse, ta direktkontakt för erfarenhetsutbyte eller skapa nätverk kring en fråga.

Ett exempel på detta är det nationella nätverk med över 100 deltagare som nu startat när Växjö kommun via Dela Digitalt eftersökte andra organisationers erfarenheter av att rulla ut Office 365.

En annan del av Dela Digitalt handlar om det man brukar kalla crowd sourcing.

Det verkar ju sällan finnas tillräckligt med pengar och resurser till gemensamma initiativ. Inom offentlig sektor har vi nu börjat utforskat nya vägar för att finansiera och bidra till gemensam utveckling. Här måste vi ha ett ”koncerntänk” och våga testa vår gemensamma förmåga.

En ofta använd princip för samfinansiering är att den organisation som kommer att använda och kan dra nytta av lösningen i sin verksamhet också är med och bidrar till utvecklingen av den. Via Dela Digitalt kan man i ett första skede nå ut till andra organisationer och fråga om de är intresserade av att engagera sig i ett gemensamt utvecklingsarbete. En sådan ”intresseanmälan” kan då ligga till grund för beslut om initiativet ska bli av eller inte. När vi sen vet att vi är flera som är intresserade av att samverka i en lösning kan vi genom Dela Digitalt ”crowd sourca” både finansiering och de kompetenser och resurser som behövs i arbetet.

Crowd sourcing kan kanske kännas som en främmande företeelse inom offentlig sektor men konceptet är testat vid flera tillfällen och det fungerar. T ex gick SKL ut via Dela Digitalt i våras för att eftersöka andras intresse för att utveckla LIKA, ett verktyg för pedagoger att få stöd i sitt digitaliseringsarbete. 46 organisationer visade intresse och 27 av dessa samlade tillsammans ihop en halv miljon kronor för att sätta igång utvecklingen av verktyget.

Många fler aktörer, både myndigheter, högskolor och kommunal verksamhet på lokal, semilokal och regional nivå, skulle kunna möjliggöra fler bra initiativ genom att se crowd sourcing som ett reellt alternativ. Då behöver nationella lösningar inte nödvändigtvis drivas fram av nationella aktörer utan olika aktörer kan på mandat och med stöd från andra leda arbetet. Det behövs nog om vi ska ordentlig fart på effektiviserings- och digitaliseringsarbetet. Fler kan göra mer, helt enkelt.

Dela Digitalt är ju på inget sätt den enda frälsningen i allt detta men det är en viktig bricka i spelet framåt.

Vi ser redan nu att Dela Digitalt bidrar till att vi hittar varandra lite lättare, att vi får bättre överblick över vad som är på gång och får bättre utbyte av varandra och det goda arbete som görs på så många håll. T ex ser organisationer som Vinnova, eSam och Ekonomistyrningsverket att Dela Digitalt är en självklar plats för att visa både pågående projekt och erfarenheter av det arbete man bedriver.

Dessutom tror vi att Dela Digitalt driver på en ”delakultur”, förtroende och transparens vilket är en förutsättning för en modigare och smartare offentlig sektor.

Så har du inte upptäckt Dela Digitalt ännu – gå in på www.deladigitalt.se, kolla runt och bli en delare du också!

Anna Pegelow, SKL
Anna Pegelow, SKL