Delbetänkandet digitalforvaltning.nu på agendan under gårdagens rådsmöte

Regeringen inrättade under hösten 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Det är en rådgivande grupp med uppgift att bistå regeringen i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Genom rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs 2015-2018.

Under onsdagen den 10 maj träffades rådet en femte gång. På agendan fanns betänkandet från utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret för frågorna till en myndighet. Rådet diskuterade även en gemensam målbild för nationell digital infrastruktur, med anledning av den satsning regeringen aviserat.

Många kloka kommentarer framkom under rådsmötet och vi på enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet arbetar nu vidare med att bereda utredningens betänkande. Remissbehandling pågår fram till den 27 juni. Läs mer här om vilka remissinstanserna är och hur även allmänheten kan lämna svar.