Digigov 5-6 december

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Årets konferens äger rum 5-6 december Kistamässan i Stockholm. Om Digigov 2016 var en resa inåt där vi lärde känna varandra och hade ett tydligt svenskt perspektiv kommer Digigov 2017 vända blickarna utåt. Vi kommer att välkomna ett antal Nordiska och globala förändringsledare och på olika sätt ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Vi hoppas på många spännande möten och ömsesidig inspiration.

Läs mer om konferensen och anmäl er som deltagare på digigov.se.