Digital samverkan resulterade i guide för efterlevande

Dagens gästbloggare är Peder Sjölander, it-chef på Pensionsmyndigheten. Peder har varit involverad i ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket som syftat till att ta fram tjänsten efterlevandeguiden.se. Peders inlägg utgår från honom och hans organisations egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Någon gång i livet dör någon i ens närhet vilket ofta leder till sorg. Det är samtidigt mycket som måste ordnas vilket kräver stort arbete av dem som är närstående. För att underlätta i den situationen har tre myndigheter gemensamt byggt en digital guide där efterlevande kan hitta det som ska göras efter dödsfallet. Guiden är ett resultat av ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan.

Den nylanserade digitala guiden efterlevandeguiden.se – en guide och vägledning när en nära anhörig dör – Allt samlat på ett ställe.

Per Henriksson, projektledare för efterlevandeguiden hos Pensionsmyndigheten beskriver arbetet så här:
– Vi är tre myndigheter som har samarbetat i projektet och klimatet har präglats av ett fokus med kundens behov i centrum.

För att verkligen sätta kundens behov i centrum och beskriva syftet skapade projektet en film.

Guidens funktioner underlättar livet för den efterlevande
Arbetsgruppen från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten Skatteverket har haft som utgångspunkt att ta fram det som behöver göras vid ett dödsfall. Alla detta presenteras kronologiskt, för att det ska bli rätt från början. Fokus ligger på det som ska göras de första veckorna samt tiden därefter.

Förutom arbetsgruppen har även medborgare som har genomlevt detta deltagit i uppbyggnaden av guiden. Vi vill särskilt rikta ett tack till dessa som har orkat gå igenom hela sin sorgeprocess ännu en gång för att underlätta för andra som kommer hamna i denna situation.

Framgångsfaktorer i arbetet med guiden

  • Att projektet togs fram via E-samverkansprogrammet och därmed också förankrades på generaldirektörsnivå
  • Att arbetet var livshändelsebaserat och att vi alla lyssnat på de efterlevandes behov
  • Gemensam finansiering och delade resurser med styrgrupp och arbetsgrupp
  • Tack vare användningen av molntjänster uppstod inte resurskonflikt med respektive myndigheters projektportfölj
  • Stort engagemang och bra samarbete inom projektgruppen

Efterlevandeguiden övergår nu i förvaltning i samverkan mellan Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Pensionsmyndigheten är färdledande myndighet för arbetet med att förvalta och fortsätta utveckla guiden.

Vår förhoppning är att guiden verkligen kommer att vara ett stöd för den efterlevande eller den person som hjälper till när någon precis har avlidit.

Stort tack till alla som varit involverade i detta lyckade projekt!

Peder Sjölander, it-chef Pensionsmyndigheten