Digital utveckling på Migrationsverket – framtiden fångad på film

Dagens gästbloggare är Mikael Ribbenvik, Generaldirektör på Migrationsverket. För att visa på digitaliseringens möjligheter och ge en gemensam vision för den digitala utvecklingen har Migrationsverket tagit fram filmer riktade till sina medarbetare. Gästinlägget speglar författarens perspektiv och uttrycker inte nödvändigtvis regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Migrationsverket är ett nav för människor som av olika anledningar söker sig till Sverige från andra länder.  Vi vill utveckla tjänster som gör det enkelt och smidigt för dem som uppfyller villkoren att komma till Sverige för att till exempel arbeta, studera eller flytta till någon som man vill leva med. I uppdraget ligger också att hantera migrationen och dess växlingar så effektivt som möjligt med de resurser vi har.

Den digitala utvecklingen är en central del i strategin för framtiden. Genom att fortsätta utveckla e-tjänster, öka inslaget av automatisering och på annat sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan vi bli ännu bättre på att möta de krav som ställs på en modern myndighet. Digitaliseringen är en del av det samlade utvecklingsarbete som vi bedriver för att underlätta personalens arbete och ge snabbare och bättre service till de sökande med bibehållen kvalitet.

Vi har redan kommit en bra bit på väg på vår resa men utvecklingen kräver att vi hela tiden blickar framåt och visar fortsatt utvecklingsförmåga. Nu är siktet inställt på 2020-talets behov. Hur ska Migrationsverket se ut då? Vilka tjänster och service ska våra sökande möta och vilka arbetssätt och handläggarstöd ska finnas för våra medarbetare?

Vi måste till exempel möta det växande behovet av mobila lösningar. På Migrationsverkets externa webbplats sker i dag över hälften av besöken via mobiltelefoner, och internt använder en växande andel av Migrationsverkets över 8 400 anställda smarta telefoner. Det blir allt viktigare att få tillgång till information och kunna utföra tjänster även om man inte sitter vid sin dator.

För att visa på digitaliseringens möjligheter har vi gjort några filmer som riktar sig till medarbetarna på Migrationsverket. Vi vill på det sättet skapa en gemensam bild av vad vi strävar efter så att alla medarbetare förstår och känner sig delaktiga i den resa vi gör. Det är viktigt för att nå framgång.

Filmerna uppbyggda kring tre scenarier som visar hur Migrations­verkets verksamhet kan se ut om några år. Vilka tjänster och vilken service ska vi erbjuda? Hur ska arbetssätten och stödet till handläggarna se ut? Hur ser Migrationsverkets samarbete med andra myndigheter ut?

I filmerna får vi möta  Kadri från Etiopen som har kommit till Sverige för att söka skydd. Kvar i ett flyktingläger i Uganda finns hennes make Yemane och deras två barn. I filmen får vi följa vägen till beslut och familjens återförening i Sverige.

Vi får också möta  Christopher, som bor i Brasilien. Han har blivit erbjuden ett arbete som kock i Sverige och behöver arbetstillstånd. Vi får följa hans ansökan från det att han ansöker via webben till dess att han tio dagar senare börjar packa sin väska.

I den sista filmen träffar vi den syriska familjen Doe som har bott i Sverige några år. Nu har de fått en dotter som ska heta Mona. Filmen beskriver hur den nyfödda flickans uppehållstillstånd beviljas med ett pling i telefonen direkt i anslutning till ansökan och hur familjen sedan besöker ett servicekontor för att få ett uppehållstillståndskort.

De idéer och lösningar som visas är exempel på hur vår verksamhet kan komma att se ut i en inte alltför avlägsen framtid. Man ska inte se filmerna bokstavligt. Allt behöver inte bli verklighet. Men förhoppningsvis kan filmerna ge inspiration och visa åt vilket håll vi strävar. Det är viktigt för att nå framgång.

/Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket