Digitalisering en förutsättning för utveckling på Försäkringskassan

Dagens gästbloggare är Robert Bergström, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkring. Inlägget speglar författarens perspektiv och ger inte nödvändigtvis uttryck för ställningstaganden av regeringen eller Regeringskansliet.

I Försäkringskassans inriktning för 2017-2021 utgör digitalisering en av förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Digitaliseringen kommer att vara en central del i all vår kommande verksamhetsutveckling. Viktiga delar i verksamhetsutvecklingen kommer att vara självbetjäning och automatisering.

Bättre e-tjänst ökar användandet

I mars lanserade Försäkringskassan en förbättrad e-tjänst för anmälan och ansökan om sjukpenning. Vi gjorde tjänsten enklare att använda genom dynamisk design där den sökande bara behöver ange information som är relevant för anspråket, dessutom gjorde vi tjänsten responsiv.

E-tjänst för anmälan och ansökan om sjukpenning

Efter lanseringen har andelen anmälningar och ansökningar via e-tjänsten tagit rejäla kliv uppåt. Andelen anmälningar från 70 till 87 procent och ansökningar från 80 till 88 procent. Det är en glädjande utveckling och samtidigt en förutsättning för att Försäkringskassan ska kunna ta nästa steg och digitalisera och automatisera handläggningen hos myndigheten.

Digitalt in en förutsättning för vår egen utveckling

I september påbörjades den förändringen då vi lanserade ett system för delvis automatiserad handläggning av sjukpenningärendena. Ärendena går direkt in i en automatisk handläggningsprocess där systemet hanterar ärendet. Ärendet passerar ett antal kontroller och så länge de uppsatta kriterierna uppfylls fortsätter ärendet i det automatiska flödet. Den sista kontrollen i systemet, som innebär att bedöma och besluta om rätten till ersättning, görs manuellt av en handläggare.

En av förutsättningarna för att ärendet ska hamna i det automatiska flödet är att den försäkrade lämnat in ärendet i e-tjänsten. På det sättet är vår egen utveckling beroende av att de försäkrade väljer det digitala alternativet.

Automatiserad handläggning ökar kvaliteten

Vi ser många positiva effekter av den genomförda digitaliseringen. Då stora volymer startas upp automatiskt får vi mycket information som systemet sammanställer åt oss vilket sparar både tid och ökar vår kvalitet. Till exempel hanterar systemet ca 12 000 felaktiga läkarintyg varje vecka. Dessa fick handläggarna hantera manuellt tidigare med tillhörande brevutskick till den försäkrade.

All tid vi sparar i handläggningen genom digitalisering och automatisering kan vi lägga på att ge bättre service till de som behöver vår hjälp mest.

/Robert Bergström, Försäkringskassan