Digitaliseringsrättsutredningen bjuder in till hearing

Känner du till idéer till digital utveckling i offentlig sektor som stoppas i onödan på grund av befintlig lagstiftning? Välkommen att anmäla dig till Digitaliseringsrättsutredningens hearing som hålls den 25 oktober 2017 kl. 9‑12 i Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70 i Stockholm. Anmälan görs till utredningssekreteraren Sara Markstedt på sara.markstedt@regeringskansliet.se.

Hearingens huvudpunkter kommer att vara

  • Känner ni till några idéer till digital utveckling i offentlig sektor som, enligt er uppfattning, i onödan stoppas på grund av befintlig lagstiftning?
  • Vad vore önskvärt att göra/genomföra, vilken nytta/vilka effekter skulle kunna uppnås och varför/på grund av vilken lagstiftning stoppas idéerna?
  • Kan privata aktörer bidra till att skapa bättre förutsättningar för hantering av just rättsliga utmaningar med anledning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen? På vilket sätt?
  • Vilka områden och företeelser i den digitala utvecklingen kommer framöver att kräva lagstiftningsåtgärder för att de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen skapar för den offentliga förvaltningen ska kunna tas till vara?
  • Hur kan den offentliga förvaltningen agera för att i tid uppmärksamma och konkretisera behovet av ny eller ändrad lagstiftning för att främja digitaliseringen av förvaltningen?