”E-legitimation är en samhällskritisk infrastruktur”

Den 1-2 februari pågår E-legitimationsdagen, en konferens om e-legitimation och e-signaturer som riktar in sig på de som arbetar med digitalisering i offentlig sektor. Utöver generaldirektörer, it-chefer, jurister och strateger från myndigheter och kommuner finns även flera av de stora leverantörerna av e-legitimation och betrodda tjänster representerade.

Frågeställningar på årets konferens är bland annat:

  • Hur lever vi upp till lagkraven i eIDAS både kring elektroniska underskrifter och utländska e-legitimationer i våra offentliga e-tjänster?
  • Hur kan både det offentliga och det privata vara med och bidra?
  • Vilka e-legitimationer finns idag och är på gång med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation?
  • Hur blir stödet och samordningen framöver inom e-legitimeringsområdet?

Programmet för konferensen hittar ni här.

Ni kan även följa konferensen den 2 februari över videoström här.