eIDAS – en milstolpe för gränsöverskridande digitala tjänster

Igår, den 25 maj 2016, röstade riksdagen om den kompletterande lag som stödjer EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS-förordningen). En e-legitimation som kan användas över gränserna förenklar för privatpersoner och företag och är en viktig milstolpe i det fria flödet av tjänster och personer på EU:s digitala inre marknad. Vi ser fram emot att följa vilka effekter förordningen ger över de kommande åren.

eIDAS-förordningen är omfattande, men i stora drag handlar det om att göra det möjligt att använda din vanliga nationella e-legitimation när du har att göra med Europeiska e-tjänster, exempelvis för att hantera pensionsutbetalningar, skattedeklaration eller universitetsansökningar i ett annat EU-land. Den 1 juli 2016 börjar förordningen att tillämpas och från och med 29 september 2018 ställs krav på svenska myndigheter som använder sig av e-legitimation nationellt att även erkänna särskilt anmälda europeiska e-legitimationer i sina e-tjänster.

Jag har haft nöjet att få följa förordningens utveckling ända från första utkastet 2012. Det har varit en intressant och stundtals svår resa, där många frågor har skjutits framåt i förhandlingarna på grund av deras komplexa natur. Det är därför först på senare tid som vi har kunnat få en mer komplett bild av vad förordningen faktiskt innebär för svenska privatpersoner, företag, leverantörer och myndigheter. På Regeringskansliet har det sedan förordningen beslutades pågått ett intensivt arbete med kompletterande lagstiftning och fördelning av uppdrag till olika ansvariga myndigheter, bl.a. E-legitimationsnämnden, Post- och telestyrelsen och Skatteverket. Även om vi och ansvariga myndigheter gör vad vi kan för att förenkla för offentlig förvaltning i anpassningen av e-tjänster till förordningen, är det viktigt att de myndigheter, kommuner och landsting som omfattas av förordningens skyldighet snarast möjligen sätter sig in i förordningen och påbörjar sitt eget omställningsarbete.

Om du är intresserad av att höra mer om förordningen, får du gärna passa på att titta förbi på Offentliga rummet i Malmö nu på fredag den 27 maj, då jag tillsammans med E-legitimationsnämnden och Bolagsverket kommer att berätta mer om hur förordningen påverkar dig och vad man som myndighet behöver göra för att möta förordningens krav och dra nytta av dess fördelar.

Väl mött där!