En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn till Sundsvall

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi meddelade i tisdags på pressträff i Kramfors att den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn ska lokaliseras till Sundsvall.

Idag annonserade civilministern på DigiGov, ett toppledarforum för ett smartare Sverige, att regeringen den 7 december avser att fatta beslut om att ge en s.k. organisationskommitté i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska starta sin verksamhet per den 1 september 2018 och ska som tidigare sagts lokaliseras till Sundsvall.

Regeringen avser samma dag att utse Bengt Kjellson, nuvarande generaldirektör på Lantmäteriet, som särskild utredare. Tjänsten som myndighetschef kommer att utlysas och tillsättas av regeringen i sedvanlig ordning.

Myndighetens uppgifter kommer vara inriktade på att

  • bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för digitalisering och it inom den offentliga sektorn och verka för en ökad digitalisering av densamma
  • samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn,
  • verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet och
  • samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven verksamhetsutveckling.

Myndigheten kommer även få ansvaret för E‑legitimations­nämndens samtliga uppgifter samt vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen.

Regeringen avser därför samma dag att ge de berörda myndigheterna i uppdrag att bl.a. medverka för att underlätta denna process. I vissa fall kommer även nuvarande uppdrag att förkortas respektive förlängas. Eftersom Expertgruppen för digitala investeringar bedrivs i kommittéform avser regeringen samma dag besluta om ett tilläggsdirektiv i syfte att bl.a. förkorta deras redovisningstid.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.