Enheten för digital förvaltning på Gartner Symposium i Barcelona

Över 6000 personer besöker i år Gartner Symposium i Barcelona för att inspireras, kolla in de senaste trenderna och utbyta erfarenheter med andra. Ett tema för årets konferens är vikten av att organisationer etablerar och utvecklar sin digitala plattform.

I slutändan är det viktigaste att den digitala plattformen används, konstaterar arrangören av den årliga konferensen i Barcelona. Framgångsreceptet är, menar man, att våga börja i det lilla för att succesivt låta plattformen växa. Den digitala plattformen är ett temaområde under de fem dagar som Gartner Symposium pågår. Samtidigt poängterar man att det krävs en förståelse om de olika delarna i den digitala plattformen och hur dessa hänger ihop: användarna/medborgarna, ekosystemen, insikter och analys, sakernas internet och it-systemen.

I regeringens senaste budgetproposition föreslås en satsning på stärkt styrning och samordning av den nationella digitala infrastrukturen, eller den nationella digitala plattformen, om man så önskar.  Den nationella digitala infrastrukturen är en förutsättning för en datadriven digital förvaltning, som gör det möjligt att nå regeringens mål om en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

För att få bättre förståelse och insikt om hur vi i Sverige bör ta oss an den utmanande uppgiften träffar vi ofta myndigheter, kommuner och andra offentliga organisationer för att utbyta erfarenheter. Även under Gartner Symposium passade vi på att träffa några av de svenska deltagarna som är på plats. Vi pratade bland annat om regeringens satsningar inom digitaliseringsområdet för den offentliga sektorn och nyheter i budgetpropositionen, t.ex. förenklat informationsutbyte mellan myndigheter och den nya myndigheten. Representanter från Pensionsmyndigheten, CSN, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Skolverket och Lantmäteriet var på plats. Vi vill passa på att tacka för bra inspel och viktiga frågeställningar som kom upp under mötet.

Vi fick även tillfälle att träffa några av våra nordiska kollegor från Finland, Norge och Island. Även här utbyttes värdefulla erfarenheter – inte minst med tanke på att våra grannländer har kommit långt i arbetet med sina digitala plattformar.

Nu fortsätter arbetet med att bygga vidare på den nationella digitala infrastrukturen.