Enheten för digital förvaltning säger tack och på återseende till E-legitimationsnämnden

Det är dags att säga tack och på återseende till E-legitimationsnämnden. Myndigheten har sedan januari 2011 haft regeringens uppdrag att stödja och samordna den offentliga sektorns behov av e-legitimation och e-underskrift i digitala tjänster. Från den 1 september övergår verksamheten till den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och nämnden avvecklas som egen myndighet. Personalen följer med till DIGG och återfinns på huvudkontoret i Sundsvall eller i de nya lokalerna på Torsgatan i Stockholm.

Sverige har kommit långt i utvecklingen och spridningen av e-legitimationer, mycket tack vare ett bra samarbete mellan offentlig och privat sektor. E-legitimationsnämnden har varit en central aktör i detta samarbete och drivit på mot regeringens mål att alla som behöver ska ha tillgång till enkla och säkra e-legitimationer.

När nämnden nu går i mål kan vi notera att det sker med flaggan i topp. Genom att e-legitimationer nu kan erbjudas offentlig sektor via de olika valfrihetssystem som E-legitimationsnämnden inrättat finns goda förutsättningar för att främja innovation och en utveckling mot bättre, säkrare och mer användarvänliga digitala tjänster. De stora aktörerna finns med i valfrihetssystemen och nya aktörer kan anslutas över tid.

Om knappt en månad, den 29 september, träder några viktiga regler i kraft – eIDAS-förordningens regler om gränsöverskridande e-legitimationer. Förberedelsearbetet har pågått under en lång tid, inte minst hos E-legitimationsnämnden, och nu kommer DIGG att ta över stafettpinnen, bl.a. när det gäller den svenska eIDAS-noden Sweden Connect. DIGG kommer också ta över arbetet med stöd och främjande samt företräda Sverige i internationella eIDAS-sammanhang.

Ett annat viktigt uppdrag som E-legitimationsnämnden haft och som nu tas vidare av DIGG är information om e-legitimationer till användare. Regeringsuppdraget om ökad och breddad användning av e-legitimationer har bl.a. resulterat i webbplatsen e-legitimation.se där det finns information om hur man skaffar och använder e-legitimation, och hur e-legitimation i utlandet fungerar. Webbplatsen lämnas nu över till DIGG för fortsatt utveckling och förvaltning.

Tack och på återseende!