ESV rapport om ny finansieringsmodell för grunddatautbyte inom offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnade i förra veckan en rapporten avseende regeringsuppdraget om utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting.

Uppdraget syftar till att förbättra förutsättningarna för att effektivt använda grunddata inom offentlig sektor. Uppdraget har genomförts i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket, Transportstyrelsen och i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Läs hela rapporten på ESV:s webbplats.