Expertgruppen för digitala investeringar söker en utredningssekreterare

Den nya expertgrupp som bildats för att stödja myndigheter kring digitala investeringar söker nu en utredningssekreterare. Det är en spännande tjänst i kansliet för expertgruppen som involverar att bl.a.

  • bidra till kunskapsbyggande, erfaren­hetsutbyte och lärande inom den offentliga sektorn så att statens samlade kompetens tas tillvara
  • lämna rekommendationer till respektive myndighets ledning om vad som bör göras för att förbättra förut­sättningarna för att uppnå förväntat resultat och för att hantera risker.
  • lämna information om relevanta erfarenheter eller lösningar inom och möjligheter till samverkan med andra delar av den offentliga sektorn

Sista ansökningsdatum den 10 augusti 2017.

Läs hela annonsen här.

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn