Expertgruppen för digitala investeringar söker en utredningssekreterare

Den nya expertgrupp som bildats för att stödja myndigheter kring digitala investeringar söker nu en utredningssekreterare. Det är en spännande tjänst i kansliet för expertgruppen som involverar att bl.a.

  • bidra till kunskapsbyggande, erfaren­hetsutbyte och lärande inom den offentliga sektorn så att statens samlade kompetens tas tillvara
  • lämna rekommendationer till respektive myndighets ledning om vad som bör göras för att förbättra förut­sättningarna för att uppnå förväntat resultat och för att hantera risker.
  • lämna information om relevanta erfarenheter eller lösningar inom och möjligheter till samverkan med andra delar av den offentliga sektorn

Sista ansökningsdatum den 10 augusti 2017.

Läs hela annonsen här.