Följ arbetet med att inrätta Myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn

Nu går det att följa organisationskommittén som arbetar med att inrätta den nya Myndigheten för digitalisering. Kommittén finns både på Twitter och Linkedin.

Kommmittén arbetar för att den nya Myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn ska kunna påbörja sin verksamhet den 1 september 2018. Myndigheten avses få i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Vissa uppgifter och uppdrag som i dag är uppdelade på flera olika myndigheter avses föras över till den nya myndigheten.