Förslag kring en samlad aktör för digitalisering av den offentliga sektorn överlämnades idag till civilministern

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning fick i slutet av november 2016 i uppdrag att bl.a. analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet.

Idag överlämnades så utredningens delbetänkande SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu till civilministern Ardalan Shekarabi. Civilminister Ardalan Shekarabi tog emot förslagen med stort intresse i förmiddags vid en muntlig dragning av utredningens kansli.

Utredaren föreslår att digitaliseringen i den offentliga sektorn stärks bl.a. genom att regeringen fattar beslut om mål för genomförande av digital förvaltning samt att samla ansvaret för styrning av digitaliseringen i den offentliga sektorn hos en myndighet från och med den 1 juli 2018. Utredaren lämnar också förslag om Mina meddelanden, bl.a. att statliga myndigheter ska vara skyldiga att ansluta till Mina meddelanden och att skicka myndighetpost digitalt till de mottagare som begär det.

Vi är nu många som med spänning kommer att läsa delbetänkandet och dyka djupare ner i förslagen!