Förslag till ny lag om eletroniska fakturor vid offentlig upphandling

Regeringen har föreslagit  en ny lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen genomför EU:s direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Fakturor till upphandlande myndigheter och enheter ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.

Lagrådet har lämnat förslaget utan synpunkter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.