Fullsatt på E-legitimationsdagen 2017

På E-legitimationsdagen den 1 februari samlades närmare 250 representanter från offentlig sektor och leverantörer från privat sektor för att lära sig om och diskutera frågor rörande e-legitimation.
Civilminister Ardalan Shekarabi fanns med bland de inledande talarna och belyste e-legitimationens betydelse som en förutsättning för en effektiv offentlig förvaltning. Shekarabi påpekade även att det är viktigt att hitta en fram till en lösning där alla som vill ska få tillgång till en säker e-legitimation.

I en paneldiskussion som följde med representanter med nuvarande och potentiella utfärdare Finansiell ID-teknik, Telia och Verisec, diskuterades betydelsen av förtroende för e-legitimation som samhällstjänst, den nya dataskyddsförordningen och vikten av att dela med sig av information om säkerhetshot.

E-legitimation blir en alltmer betydelsefull komponent i den nationella digitala infrastrukturen – under 2017 förväntas bara BankID användas 2,5 miljard gånger av 7,6 miljoner svenskar.

Under eftermiddagen berättade Hans-Eric Holmqvist, särskild utredare, om den pågående utredningen om nationella digital tjänster. I sin presentation framhöll Holmqvist att det finns ett behov av att en samlad aktör tar ansvar för att följa upp och samordna digitaliseringen av offentlig sektor och därmed även ansvarar för nationell digital infrastruktur. Att staten tar ansvar innebär dock inte nödvändigtvis att den ska utveckla de tekniska lösningarna.

Läs mer om E-legitimationsnämndens arbete och E-legitimationsdagen på länkarna nedan:

E-legitimationsnämnden

E-legitimationsdagen