Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet i svensk lag försenat

Den 26 oktober 2017 godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Direktivet kommer genomföras i svensk lag och innebär bland annat att offentlig sektor måste leva upp till nya krav på tillgänglighet för webbplatser och appar.

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet vara antagna och offentliggjorda senast 23 september 2018. Den svenska lagstiftningen kommer inte antas i tid. Detta påverkar dock inte när kraven börjar gälla, då regelverket enligt direktivet ska inträda successivt från september 2019 till juni 2021.

Läs mer på regeringens webbplats.