Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet i svensk lag försenat

Den 26 oktober 2017 godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Direktivet kommer genomföras i svensk lag och innebär bland annat att offentlig sektor måste leva upp till nya krav på tillgänglighet för webbplatser och appar.

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet vara antagna och offentliggjorda senast 23 september 2018. Den svenska lagstiftningen kommer inte antas i tid. Detta påverkar dock inte när kraven börjar gälla, då regelverket enligt direktivet ska inträda successivt från september 2019 till juni 2021.

Läs mer på regeringens webbplats.

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn