Halvtidsöversyn av EU:s strategi för den digitala inre marknaden

Vice ordförande i kommissionen Ansip mötte pressen idag om kommissionens meddelande om halvtidsöversynen av den s.k. DSM-strategin. Enligt Ansip har kommissionen levererat på alla utlovade initiativ. Den digitala inre marknaden är dock komplex som tar tid. DSM är i en avgörande fas och många beslut måste fattas, menade Ansip samtidigt som han gav det inkommande ordförandeskapet kommissionens fulla stöd.

Översynen blickar framåt och bl.a. togs områden som artificiell intelligens (AI), digitala industrin och digitalisering av den offentliga sektorn upp.

Ansip tryckte på tre huvudområden där det behövs insatser på EU-nivå:

  • europeiska dataekonomin
  • it-säkerhet
  • onlineplattformar

Läs hela pressmeddelandet här.

Kommissionen publicerade samtidigt idag sin rapport om Europas digitala utveckling (EDPR) 2017 med en landsprofil för varje medlemsland. EDPR kombinerar kvantitativ data från DESI 2017 som publicerades i mars med att lyfta upp de enskilda medlemsländernas policy initiativ, identifiera deras specifika utmaningar och pekar på möjliga åtgärder tillsammans med best practices. Här kan du läsa landsprofilen för Sverige i EDPR 2017.