Hur tar vi fram det bästa ur digitaliseringen?

Dagens gästbloggare är Lars Carlsson, enhetschef för Transportstyrelsens e-center. E-center ansvarar för att stödja och samordna utvecklingen av digitaliseringen på myndigheten.

När jag i mitten på 1980-talet började på dåvarande Trafiksäkerhetsverket i Örebro, idag Transportstyrelsen, gick digitaliseringen främst ut på att överföra och bearbeta information från analog till digital form. Denna första generations e-förvaltning var lika med stora register, och precis som nu var en av drivkrafterna att effektivisera och förenkla statlig verksamhet.

Vi började med att införa självservicetjänster i bilregistret åt näringslivet. Det innebar att de yrkesmässiga användarna av registret själva fick direktåtkomst att registrera uppgifter. Idag sker flera miljoner anmälningar årligen till bilregistret av företag som är beroende av informationen tillsammans med sina kunder. Möjligheten till direktåtkomst har inte bara inneburit betydliga förenklingar utan även enorma besparingar.

Idag har digitaliseringen spritt sig från våra register till hela spektrumet av arbetsuppgifter som utförs på en myndighet.

Människan och tekniken – vem styr vem?

Min erfarenhet av att ha arbetat med dessa frågor är att det sällan är tekniken som är den stora utmaningen för att uppnå digital transformation. De ständiga utmaningarna är i stället samordning, kommunikation och prioritering. De kräver att vi har förmåga att anpassa våra arbetssätt utifrån den situation vi står inför, att vi kan samarbeta mot gemensamma mål och att vi har beslut som bygger på fakta och kunskap. Dessa utmaningar framkommer även i Europeiska Kommissionens senast eGovernment Benchmark 2016 men uttryckt på följande sätt:

“Successful digital transformation comes not from implementing new technologies but from transforming an organisation to take advantage of the possibilities that new technologies provide. Besides leading the change, this also requires that all people in an organisation – leadership, IT professionals, employees in other divisions – obtain the skills to embrace technology.” (s. 11).

Digitaliseringen handlar om människor i första hand. Inte tekniken. Det innebär att vi inte får underskatta behovet av att ha kompetens och fakta på plats för att dra nytta av digitaliseringen. I det arbetet behöver vi kunna bedöma vår digitala mognad för att öka kunskapen och skapa engagemang, och aktivt ta del av insikterna från Ekonomistyrningsverket pågående uppdrag med att följa upp myndigheternas it-kostnader och digitala mognad.

Hur digitaliserad är Transportstyrelsen?

Transportstyrelsens har tagit fram ett digitalt index som ger fakta om digitaliseringsgraden och gör det möjligt att följa utvecklingen över tid. Resultatet kan användas som underlag av myndighetens ledningsgrupper när de planerar och prioriterar framtida utvecklingsprojekt. Under 2016 har vi gjort mätningar vid två tillfällen och fått ett digitalt index för tillstånds- och tillsynsprocesser inom området personliga behörigheter.
Uppföljningen av digitaliseringen går under namnet e-index och innehåller tre delar:

  • Digitalt index som mäter kärnverksamhetens digitaliseringsgrad
  • Nyckeltal som visar på utvecklingstakten inom digitaliseringsområdet
  • Mätning av de digitala tjänsternas kvalitet direkt i tjänsterna

Under 2017 har vi som mål att få fram ett digitalt index för samtliga tillstånds- och tillsynsprocesser. Underlaget kommer att användas i diskussioner inför planering och prioritering av utvecklingsbehov inför 2018.

Teknik och uppföljning är främst verktyg för att stödja en digital transformation. Framgång beror på hur väl vi lyckas skapa en kultur på myndigheten som bygger på förståelse, engagemang och samverkan för digitalisering där vi främjar ett klimat för nytänkande och förmåga att förändra våra arbetssätt. Då tar digitaliseringen fram det bästa ur människan, och människan kan ta fram det bästa ur digitaliseringen.

Ett svar på “Hur tar vi fram det bästa ur digitaliseringen?”

  1. Intressant och säkerligen en rättvisande iakttagelse om att den digitala transformationen handlar om människor och inte om teknik!

    Jag är nyfiken på ert digitala index, kan man läsa mer om det någonstans?

    Christine Uhrlander, Bitr. avd.chef Kommunikationsavd., SCB

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.