Informationsmöte med anledning av webbtillgänglighetsdirektivet

Finansdepartementet bjuder in industrin till ett informationsmöte med anledning av Europeiska unionens direktiv avseende tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

Europeiska kommissionen publicerade i december 2012 ett förslag till direktiv för att harmonisera tillgänglighetskrav för offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det vill säga krav på hur information och tjänster ska tillgängliggöras så att alla i samhället ska kunna använda dem. I slutet av maj 2016 träffades en politisk överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet beträffande kommissionens förslag till direktiv, den 26 oktober antogs direktivet och den 2 december publicerades det i Europeiska unionens tidning. Direktivet ska införlivas i svensk rätt senast den 23 september 2018.

Finansdepartementet, Enheten för digital förvaltning, anordnar den 25 januari klockan 13.00-14.30 ett informationsmöte för privata aktörer som indirekt kommer att påverkas av direktivets bestämmelser. Mötet syftar till att ge en bättre bild av hur regelverket kommer att påverka industrins kunder och hur industrin kan förbereda sig. Informationsmötet kommer att hållas i Centralposthuset på Mäster Samuelsgatan 70.

Vid mötet kommer Henrik Ardhede och Jörgen Ahlström från Enheten för digital förvaltning att berätta om arbetet som pågår och hur planen framåt ser ut. Från Post- och telestyrelsen deltar också Pär Lannerö som kommer berätta om hur kraven i direktivet påverkar det ni tillhandahåller era offentliga kunder.

Det kommer även hållas ett separat möte för funktionshinderorganisationerna den 24 januari.

Anmälan görs senast den 18 januari till. Vänliga notera att antalet platser är begränsat. Inkom därför gärna med er anmälan så snart som möjligt.

Jörgen Ahlström
e-post: jorgen.ahlstrom@regeringskansliet.se

Länk till direktivet.