Julhälsning från enheten för digital förvaltning

Det lackar mot jul. En tid som för många ger möjlighet till eftertanke och reflektion under välbehövliga ledigheter. 2017 har rusat förbi och vi på enheten för digital förvaltning har arbetat intensivt med de fem prioriterade områden civilminister Ardalan Shekarabi och regeringen pekade ut i december 2016.

Bland resultatet av årets arbete finns en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Myndigheten kommer att ligga i Sundsvall och vara på plats den 1 september 2018.

I somras stöttade enheten regeringen med att inrätta expertgruppen för digitala investeringar som ska bidra till statliga myndigheters digitala verksamhetsutveckling.

Enheten har även stöttat OECD som bjudits in av regeringen för att göra en studie och lämna rekommendationer om hur vi kan ta tillfånga potentialen i en öppen och datadriven förvaltning i Sverige.

Enheten har även arbetat med en lagrådsremiss som ska ge bättre juridiska förutsättningar för myndigheters digitala service genom förslag till ändringar av offentlighets- och sekretesslagen.

Det här är bara ett axplock av enhetens arbete under året varav mer går att läsa på denna blogg. 2018 blir minst lika innehållsrikt, om inte ännu mer.

Regeringen kommer bland annat ta emot slutbetänkandet från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Den kommer även ta emot ett betänkande från utredningen om rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande statsförvaltning.

Enheten kommer också stötta den nyligen tillsatta organisationskommittén som ska inrätta den nya digitaliseringsmyndigheten.

Inriktningen för hela regeringens arbete under 2018 finns i budgetpropositionen 2018 (utgiftsområde 2, avsnitt 6).

Nu tar vi julledigt och hoppas ni alla får en lugn och skön ledighet. Bloggen återkommer i början av nästa år.

God jul och gott nytt år!

/Christina Henryson,
Enheten för digital förvaltning