Material från informationsmöte om webbtillgänglighetsdirektivet

Tisdagen den 24 januari och onsdagen den 25 januari träffades olika intressenter på Finansdepartementet i Stockholm för att delta på informationsmöten om det nya webbtillgänglighetsdirektivet. Tisdagen var till för funktionshinderorganisationerna och onsdagen för att informera privata aktörer som indirekt kommer att påverkas av direktivets bestämmelser i rollen som leverantörer till den offentliga sektorn.

Vid informationsmötet den 24:e deltog representanter från bl.a. Handikappförbunden, Hörselskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Mötet för de privata aktörerna den 25:e lockade 40 personer från en mängd olika företag.

Enheten för Digital förvaltning på Finansdepartementet arbetar nu med implementationen av direktivet som ska införlivas i svensk rätt senast den 23 september 2018. Genom följande länkar kan ni ta del av presentationsmaterialet från mötena.