Ministermötet i Tallinn om digitalisering i offentlig sektor

Fredagen den 6 oktober i Tallinn träffas ministrar ansvariga för e-förvaltning från EU och EFTA-länderna. På konferensen kommer ministrarna att diskutera frågor på området och underteckna en deklaration. Syftet med deklarationen är att snabba på den digitala utvecklingen i offentlig sektor och att tydliggöra att individens behov ska stå i centrum för utvecklingen.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.