Ny ESV-rapport om offentlig sektors digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnade i förra veckan en rapport om digitalisering av den offentliga sektorn till regeringen inom ramen för sina två uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning samt att följa de statliga myndigheternas användning av it.

I rapporten konstaterar ESV att det offentliga Sverige inte i tillräcklig utsträckning tar tillvara digitaliseringens möjligheter. De föreslår även att regeringen bör formulera en strategi för en nationell digital infrastruktur.

Läs hela rapporten och nyhetsmeddelandet på ESV:s webbplats.