Ny huvudman på Enheten för digital förvaltning

Den 11 juni tog Malin Bohlin över som huvudman för Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet. Malin Bohlin har arbetat sedan tidigare på Finansdepartementet och utsågs den 17 maj av regeringen som ny chef för enheten.

Du tillträdde nyligen  som chef för enheten för digital förvaltning, men du är inte ny på Finansdepartementet. Kan du berätta vad du har gjort tidigare?

Jag gick Regeringskansliets aspirantprogram 2006-2007 och började sedan på Finansdepartementets budgetavdelning. Där jobbade jag som kontaktperson för ett antal olika departement och politikområden, bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor, forskning och högre utbildning och arbetsmarknadsfrågorna. Hösten 2015 började jag på Avdelningen för offentlig förvaltning som särskild huvudman för välfärdsfrågor och har tillsammans med välfärdsgruppen samordnat och drivit frågor kopplade till regleringar av privata aktörer i välfärden, där frågan om en reglering av vinster i välfärden varit mest i fokus.

Vad ser du för möjligheter i ett mer digitalt samhälle?

Att bättre ta tillvara all den kunskap som finns inte minst i den offentliga förvaltningen i form av exempelvis information, data, och register och använda och nyttja den till fullo. Att inte bara göra saker som vi gör idag smartare och effektivare utan att vi ska kunna göra helt andra saker och skapa värden som vi inte har idag.

Vad ser du fram emot att lära dig med om i din nya roll?

Jag ser fram emot att lära mig mer om just digitaliseringens möjligheter och hur vi i offentlig förvaltning bättre kan ta tillvara dem och skapa nytta för såväl förvaltningen som sådan som medborgarna.