Ny rapport från Riksarkivet om öppna data

Inom ramen för Riksarkivets regeringsuppdrag om öppna data och PSI redovisar myndigheten nu resultatet av en förstudie om hur PSI-förteckningar ska kunna samlas in och publiceras.

Riksarkivet har även publicerat en kartläggning av användarbehov och en utvecklingsplan för den nationella öppna data-portalen och webbvägledningen vidareutnyttjande.se.

Läs mer på vidareutnyttjande.se.

2 svar på “Ny rapport från Riksarkivet om öppna data”

  1. Vad händer med tidigare utredningar? Riksrevisionen gjorde 2016 rekommendationen: “Regeringen bör ta fram en nationell strategi för arbetet med öppna data som tydligt anger vilken typ av information som är strategiskt viktig att publicera som öppna data, hur arbetet ska finansieras samt i vilket format det ska publiceras.”
    http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2016/Den-offentliga-forvaltningens-digitalisering/
    Och problembeskrivningen: “Riksrevisionens granskning visar att det finns ett antal faktorer som förhindrar utvecklingen av öppna data i Sverige. Det saknas en tydlig nationell strategi för arbetet med öppna data, det råder brist på standarder, format och specifikationer samt en förvirring över begreppen öppna data och offentlig information för vidareutnyttjande (PSI-data). Det finns heller inga formella krav på offentliga organisationer att tillhandahålla öppna data. Samtliga dessa faktorer påverkar incitamenten att publicera öppna data.”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.