Ny utredning för ökad användning av nationella digitala tjänster

Regeringen har tillsatt en utredning för att driva på digitaliseringen. Utredningen heter Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredningen ska analysera och ge förslag till effektiv styrning av tjänster som vi kallar ”nationella digitala tjänster”. Det är tjänster som är avgörande förutsättning för utvecklingen av digitala tjänster i den offentliga sektorn. Två välkända exempel är Mina meddelanden och Svensk e-legitimation. Tjänsterna syftar till att underlätta för medborgare och företag i deras kontakt med myndigheterna.

Utredaren ska ge förslag till hur organisering och ansvarsfördelning kan utformas under utveckling, införande och förvaltning, och ge förslag till hur vi kan öka användningen av tjänsterna. Utredaren ska också ge förslag på hur offentlig och privat sektor kan samverka så att vi kan ta tillvara innovationskraften i den privata sektorn. Vidare finns specifika frågor om Svensk e-legitimation respektive Mina meddelanden som ska analyseras. Slutligen finns ett antal frågor om gränsöverskridande e-legitimationer som måste utredas eftersom det kommer nya EU-regler på området vid halvårsskiftet i år.

Utredningen ska lämna sina förslag till regeringen senast den 31 oktober 2017. De specifika frågorna om Mina meddelanden har prioriterats och dessa kommer därför att redovisas senast den 15 mars 2017.

Utredare är Hans-Eric Holmqvist, styrelseordförande i Statens pensionsverk. Hans-Eric har tidigare bl.a. varit generaldirektör för Styrelsen för teknisk kontroll och ackreditering (SWEDAC) samt utrett Upphandlingsmyndigheten.

Vi återkommer här på Näringsbloggen med djupdykningar i utredningens olika delar och berättar mer om varför det behövs en utredning och vad utredaren ska göra.