Nytt eGovernment factsheet har publicerats

EU-kommissionen har publicerat sin årliga uppdatering av EU:s eGov factsheet.

Rapporten sammanställer fakta och siffror om nuläget i europeisk e-förvaltning, bl.a. de viktigaste strategiska riktningarna, finansieringsmekanismerna och resultaten inom e-förvaltning sedan föregående år.

En av de viktigaste uppdateringarna är publiceringen av det reviderade ramverket för interoperabilitet, European Interoperability Framework, och den tillhörande planen för implementering i medlemsstaterna, Interoperability Action Plan.

Rapporten innehåller också en lista över de viktigaste europeiska infrastrukturkomponenterna och digitala tjänsterna.

eGov factsheet har publicerats inom ramen för projektet National Observatory of Interoperability Framework, som är en del av Europeiska kommissionens ISA²-program.

Länkar:

KOM:s nyhet om eGov factsheet

National Observatory of Interoperability Framework:

ISA2-programmet