Nytt valfrihetssystem för e-legitimation i offentlig sektor

E-legitimationsnämnden annonserar idag ett nytt valfrihetssystem för e-legitimation som heter 2018 E-legitimering. Ett valfrihetssystem kan liknas vid avtalspaket där samtliga leverantörer förbundit sig att uppfylla E-legitimationsnämndens ställda krav. Såväl upphandlande myndigheter som e-legitimationsutfärdare kan löpande ansluta sig till valfrihetssystemen. Upphandlingsformen valfrihetssystem innebär i korthet att E-legitimationsnämnden, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på E-legitimationsnämndens webbplats. E-legitimationsnämnden ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i denna annons, i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Det går att läsa mer om valfrihetssystemet 2018 E-legitimering och hur offentliga aktörer kan ansluta sig på E-legitimationsnämndens webbplats.