OECD Digital Government Review of Norway

OECD har nyligen publicerat en översyn av den offentliga förvaltningens digitalisering i Norge. Norge placerar sig högt i mätningar såsom Digital Economy and Society Index (DESI) och anses ligga i framkant avseende flera aspekter av den offentliga sektorns digitalisering. Några av de rekommendationer OECD riktar mot Norge är att:

Hela översynen går att läsa på OECD:s webbplats.