Offentliga rummet: tre dagar för att diskutera framtidens utmaningar

Det var stort engagemang och mycket energi på Offentliga rummet i Sundsvall som hölls under dagarna 30 maj – 1 juni.

Evenemanget arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam.

Det bjöds på 49 seminarier utifrån olika områden samt gemensamma pass och nätverkspass för att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig sektor. Allt i syfte att skapa största möjliga nytta.

På nätverksdagen som skett före konferensen har enheten för digital förvaltning haft möjlighet att delta till olika workshops.

På en workshop som arrangerades av Lantmäteriet med ESV, eSam och utvecklinsmyndigheterna möttes deltagare med syftet att skapa en gemensam handlingsplan mellan regeringsuppdragen för att tillsammans ta sig vidare i den ständiga digitala resan.

Under nätverksdagen presenterades också en pilotstudie av nio kommuners arbete med digitalisering. Pilotstudien är ett samarbete mellan enheten för digital förvaltning, SKL och användarföreningen KommITS. Efter en inledande presentation av pilotstudiens preliminära resultat diskuterades slutsatser, utmaningar och framgångsfaktorer tillsammans med deltagarna.

Flera har varit funderingar och budskap som har kommit fram under evenemangen.

Förändringen utanför offentlig förvaltning går många gånger snabbare än inom den offentliga förvaltningen. För att komma ikapp krävs en kulturförändring. Tydliga målbilder och en sammanhållen styrning samt en förbättrat samarbete är prioriterade åtgärder för att kunna driva digitalisering.

Samtidigt krävs det att tydliggöra ledarskap kring vissa åtgärder exempelvis grunddata, plattformar för informationsutbyte, digital identitet och digital post som ska lägga grund till en nationell digital infrastruktur.

Att höja kompetenser, att våga tänka nytta, att testa genomförande exempel, att öka digital mognad är utmaningar som offentlig förvaltningen ska möta för att klara av den digitala resan.

Titta på Offentliga rummet officiell webbsida och på video

Läs om Lantmäteriets workshop här