Organisationskommittén har lämnat förslag på styrdokument till den nya Myndigheten för digital förvaltning

Organisationskommittén för inrättandet av Myndigheten för digital förvaltning (Fi 2017:09) har tagit fram förslag till instruktion och regleringsbrev till Myndigheten för digital förvaltning, nödvändiga författningsändringar och förslag till kompetensprofil för ledamöterna i det rådgivande organet som myndigheten ska ha enligt direktiv 2017:117.

Förslagen kommer nu beredas inom Regeringskansliet. Kommentera gärna om ni har synpunkter på förslagen som kan vara värdefulla i den fortsatta processen.