Översikt om artificiell intelligens och dess möjligheter för välfärden

Måndagen den 13 februari presenterades en översikt om Artificiell Intelligens (AI) i välfärden under ett seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings kontor i Stockholm. Översikten ger exempel på hur AI, dvs. självlärande och smart programvara, redan påverkat olika branscher inom välfärden. Några exempel är beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobotar och adaptiva program på utbildningsområdet.

Några av de vinster som lyfts fram med AI-tillämpningar är att risken för fel minskar, de kan öka tillgängligheten av olika tjänster och de möjliggör effektiv sammanställning av stora mängder information.

Läs mer på SKL:s hemsida där du även kan ladda ned översikten.