Artificiell intelligens

Citat: AI is the holy grail av Bill Gates

Det område inom digitalisering som många bedömer utvecklas snabbast just nu är artificiell intelligens (AI). Enheten för e-förvaltning kommer under hösten att studera AI:s möjligheter och konsekvenser för Sverige i allmänhet och svensk statsförvaltning i synnerhet. Vi kommer då bland annat att studera forskning och utveckling i USA.

Digitala föregångare

Digitalisering omvandlar ekonomier och samhällen över hela världen. Sverige, Finland, Estland och Norge hör idag till de mest digitaliserade länderna i världen. I rapporten ”Digitizing Europe” konstateras att de digitala föregångarna i Europa riskerar att hamna på efterkälken i den globala kapplöpningen mot den digitala fronten.
Vilken typ av åtgärder behövs för dessa länder att vara riktiga digitala föregångare i framtiden? Vilka är de revolutionerande teknik i framtiden? Hur kan Norden, Baltikum och Europa maximera nyttan av dessa exponentiella tekniker och öka digitaliseringen? De här frågorna berördes på en konferens den 4 september, anordnad av Google och Stockholms handelskammare.

eSam – ett frivilligt samarbete som efterföljare till E-delegationen

I syfte att fortsätta det goda samarbete som växt fram inom ramen för E-delegationen etablerades eSam, ett frivilligt samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), efter det att E-delegationen avslutat sitt uppdrag i juni 2015. Idag består eSam av 20 medlemmar som samverkar inom olika områden för att påskynda och främja digitaliseringen med medborgaren och företagen i centrum.

Uppdrag att verka för Digitalt först – för ett smartare Sverige

Christina Henryson och Annelie Roswall Ljunggren

I början av året fick ett antal myndigheter i uppdrag att vara så kallade utvecklingsmyndigheter fram till 2018. Uppdragen går ut på att göra det enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag i processer där flera myndigheter och kommun är involverade. Uppdragen ska främja innovativa digitala lösningar för ”en väg in” och friktionsfria processer, exempelvis genom standardisering och tillgängliggörande av information. Den 22 augusti samlades ett fyrtiotal personer på Näringsdepartementet för att berätta om myndigheternas strategier för uppdragen och för att få återkoppling.

Tillsammans för en tillgänglig och effektiv statsförvaltning

Många myndigheter har lyckats väldigt bra med sina digitala tjänster, och det finns all anledning att ta del av varandras goda exempel. För att kunna göra det behöver vi träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans i förvaltningen för att förbättra vår service och bli mer lättillgängliga. ESV-dagen den 11 oktober är ett sådant tillfälle. Årets tema är samverkan och digitalisering, och programmet bjuder på många myndighetsexempel där vi kan lära av varandra. Min förhoppning är att alla besökare kommer att få både inspiration och konkreta tips för att driva digitala projekt. Tillsammans fortsätter vi arbeta för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.