Tre snabba frågor till Ardalan Shekarabi

I onsdags den 25 maj 2016 presenterade Stefan Löfvén att civilminister Ardalan Shekarabi blir ansvarig minister för digitalisering av det offentliga Sverige. Det innebär att förvaltningspolitiken och utvecklingsfrågorna inom digitalisering samlas i samma portfölj. Vi som enhet får inte bara ett nytt statsråd utan kommer också att tillhöra Finansdepartementet. Vi ser fram emot fortsättningen! Vi …

eIDAS – en milstolpe för gränsöverskridande digitala tjänster

Igår, den 25 maj 2016, röstade riksdagen om den kompletterande lag som stödjer EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS-förordningen). En e-legitimation som kan användas över gränserna förenklar för privatpersoner och företag och är en viktig milstolpe i det fria flödet av tjänster och personer på EU:s digitala inre marknad. Vi ser fram …

Ny utredning för ökad användning av nationella digitala tjänster

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

Regeringen har tillsatt en utredning för att driva på digitaliseringen. Utredningen heter Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredningen ska analysera och ge förslag till effektiv styrning av tjänster som vi kallar ”nationella digitala tjänster”. Det är tjänster som är avgörande förutsättning för utvecklingen av digitala tjänster i den offentliga sektorn. …

Tillsammans driver vi utvecklingen i en tydlig riktning

Den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige drivs av ett stort antal aktörer i samverkan. För att få genomslagskraft för de insatser som genomförs och planeras har en nära dialog hållits med bland andra Ekonomistyrningsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansprogrammet eSam. Under hösten 2015 och våren 2016 har vi mötts för att diskutera vilka …

Råd för digitalisering av det offentliga Sverige – denna gång om öppna data

Foto: Elima Mwinyipembe, Näringsdepartementet

Regeringen bildade under hösten 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Det är en rådgivande grupp med uppgift att bistå regeringen i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Genom rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra programmet Digitalt först. I tisdags, den 3 maj, höll rådet sitt tredje möte – denna …