Tillsammans driver vi utvecklingen i en tydlig riktning

Den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige drivs av ett stort antal aktörer i samverkan. För att få genomslagskraft för de insatser som genomförs och planeras har en nära dialog hållits med bland andra Ekonomistyrningsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansprogrammet eSam. Under hösten 2015 och våren 2016 har vi mötts för att diskutera vilka …

Råd för digitalisering av det offentliga Sverige – denna gång om öppna data

Foto: Elima Mwinyipembe, Näringsdepartementet

Regeringen bildade under hösten 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Det är en rådgivande grupp med uppgift att bistå regeringen i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Genom rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra programmet Digitalt först. I tisdags, den 3 maj, höll rådet sitt tredje möte – denna …

eGov Action Plan – EU:s nya handlingsplan kommenteras

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Efter en smärre försening har vi nu fått ta del av EU-kommissionens nya eGovernment Action Plan för åren 2016 – 2020. Vi på enheten för e-förvaltning följer arbetet nära och kommenterar här för första gången innehållet och de åtgärdsförslag som ges. Många frågor som vår enhet driver har bäring på vad som sker inom EU. …

Ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige

Digitalisering är en prioriterad fråga för regeringen. Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering verkar det finnas outnyttjad potential inom offentlig sektor. Därför har regeringen beslutat om ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige för åren 2016 – 2018. Programmet heter Digitalt först. Här kan du läsa mer …

Välkommen till bloggen Digitalt först!

Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige. Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare.. Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Näringsdepartementet och tillhör E-förvaltningsenheten. Vi kommer också att bjuda in gästbloggare från organisationer, myndigheter och våra kollegor på andra departement. Anledningen …