eGov Action Plan – EU:s nya handlingsplan kommenteras

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Efter en smärre försening har vi nu fått ta del av EU-kommissionens nya eGovernment Action Plan för åren 2016 – 2020. Vi på enheten för e-förvaltning följer arbetet nära och kommenterar här för första gången innehållet och de åtgärdsförslag som ges. Många frågor som vår enhet driver har bäring på vad som sker inom EU. …

Ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige

Digitalisering är en prioriterad fråga för regeringen. Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering verkar det finnas outnyttjad potential inom offentlig sektor. Därför har regeringen beslutat om ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige för åren 2016 – 2018. Programmet heter Digitalt först. Här kan du läsa mer …

Välkommen till bloggen Digitalt först!

Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige. Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare.. Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Näringsdepartementet och tillhör E-förvaltningsenheten. Vi kommer också att bjuda in gästbloggare från organisationer, myndigheter och våra kollegor på andra departement. Anledningen …