Digigov 2017

Foto: David Relan, Transformator Design

Foto: David Relan, Transformator Design

Nu har det gått snart ett halvår sedan vi samlade svenska förändringsledare till ett öppet rådslag på Digigov 2016. Vi planerar nu årets råd och konferens och det känns som ett bra tillfälle att blicka tillbaka samtidigt som ser framåt mot Digigov 2017 och nästa öppna råd, som går av stapeln den 5-6 december. Planera in dessa datum redan nu och håll ögonen öppna efter inbjudan som dyker upp inom kort!

Bättre juridiska förutsättningar för myndigheters digitala service och samverkan

Möte

Lagar och förordningar är grunden till ett rättssäkert samhälle, samtidigt som de måste vara förenliga med den snabba utveckling som sker inom digital förvaltning. Lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Många myndigheter, kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder för utvecklingen.

Gemensamma innovationsutmaningar

Foto: Pär Skoglund, Arbetsförmedlingen

Foto: Pär Skoglund, Arbetsförmedlingen

Representanter från Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen, Sida, Skatteverket och Finansdepartementet träffades förra veckan för att ta del av varandras erfarenheter kring innovationsarbete.

Debattartikel om öppna data

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

Idag skriver civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt om att regeringen nu snabbar på arbetet med öppna data. I artikeln beskrivs bl.a. en ny satsning på öppna data utifrån ett antal nya initiativ.