Att navigera i förändring

Foto: Nicklas Rangne

Foto: Nicklas Rangne

Vi lever i ett samhälle som präglas av snabb förändring på många områden. Inte minst den ökade digitaliseringen ställer den offentliga förvaltningen inför både nya möjligheter och utmaningar, som kräver en hög grad av nytänkande och anpassningsförmåga.

Glad sommar!

Foto: Robande, Gångväg i trä i Ryaskogen, Göteborg 2011

Kära läsare, Nu tar vi på bloggen Digitalt först sommarlov. Det har varit ett första halvår präglat av många aktiviteter, intressanta möten och framgångsrika samarbeten. Vi har tagit viktiga kliv framåt i digitaliseringen av offentlig förvaltning. Vi kan konstatera att det pågår ett intensivt arbete i statliga myndigheter, kommuner och landsting att utveckla verksamheter med …